Заради скандала „Пирогов“: Мустафа Емин е с предупреждение за изключване от „Да, България“

Решението е взето от членовете

на комисията след обстойно и задълбочено проучване на фактите около събитията в “Пирогов”, изследване на докладите на медицинските лица,

преглеждане на видеозаписите

от болницата и изслушване на Мустафа Емин, който е предоставил обстойни обяснения за действията си във вечерта на 28 август.

При разглеждането на случая

комисията е установила, че има нарушение, произтичащо от неоправданото споменаване от страна на Мустафа Емин за съществуването

на лични връзки с други институции

с цел подобряване на процесите в “Пирогов” към медицински лица, които нямат отношение на контрол и управление на тези процеси.

Това противоречи на Устава на

“Движение Да България”, където пише, че сред основните цели на партията е „укрепване на независимостта и професионализма на институциите, с цел установяване на законност и правила, вместо политически произвол“.

От партията посочват,

че последващото поведение на Мустафа Емин е показало липса на осъзнаване на укоримостта на позоваването на лични връзки и на отрицателните последици от това не само за него лично, но и за организациите, които представлява и с които е свързан. Неговият фокус остава върху твърденията в публичното пространство,

че е изискал неговото дете

да бъде прието с приоритет (факт, който не се потвърждава категорично от събраните доказателства), а не върху позоваването на лични връзки. Комисията е намерила това за утежняващо отговорността обстоятелство.

Членовете на Националната контролна комисия на “Движение Да, България”

са гласували единодушно, че:

– направените от Мустафа Емин пред служители на болницата референции към връзките му с изпълнителната власт представляват нарушение на заложената в Устава цел на партия “Да, България” за институционално укрепване вместо политически произвол;

– поведението на Мустафа Емин в болницата и приносът му към поддържане на случката във фокуса на общественото внимание са допринесли за уронване на престижа на организацията в съчетание с огромното медийно внимание и разразилите се спорове в социалните мрежи, почиващи на частична информация или предположения.

- реклама -