Заради пътен инцидент: Унищожиха над 18 хил. кг месо в Шумен

Заради пътен инцидент: Унищожиха над 18 хил. кг месо в Шумен. БАБХ издаде 4 заповеди за спиране на цялата дейност на различни обекти по Нова година.

Заради пътен инцидент на транспортно средство,

18 865 кг свинско месо с произход Белгия е насочено за унищожаване към екарисаж в гр. Шумен. Това остановява само една от официалните проверки на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) по време на официалните празници Коледа и Нова година.

Агенцията е извършила 1658 извънредни проверки,

извън текущия контрол, на обекти за търговия на едро и дребно с храни, предприятия за производство,

заведения за обществено хранене, пазари и борси.

Празничните проверки обхваща периода от 21.12.2022 г. до 02.01.2023 г. включително, като част от тях са извършени съвместно с представители на регионалните подразделения на МВР и Икономическа полиция към ОД на МВР.

Заради установени несъответствия са

възбранени и насочени за унищожаване 122 кг храни от животински и неживотински произход с изтекъл срок на годност, без придружаващи документи, нерегламентирана търговия с храни в обект без регистрация.

Издадени са 15 акта за установяване

на административно нарушение относно неспазване изискванията за етикетиране на храни от животински произход и без придружаващи документи,

нерегламентирана търговия с храни

в обект без регистрация, храни с неживотински произход с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, лоша хигиена на обекта и други.

Връчени са 41 предписания относно

несъответствия по сграден фонд и технологично оборудване, непълно водене на записите по системата за управление безопасността на храните, несъответствия в етикетирането

на храните и неправилно съхранение на храни.

Издадени са 4 заповеди за спиране на цялата дейност на обекти.

- реклама -