АМ" Хемус" запрашаване хвостохранилище РИОСВ

Запрашаване на АМ „Хемус“ при Горни Богров, РИОСВ спря работата на хвостохранилището

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София спря работата на хвостохранилището при село Горни Богров.

Причината: запрашаване в района на автомагистрала „Хемус“.

Към момента на проверката е установено наличието на големи количества неорганизирани прахови емисии, които идват от повърхността на хвостохранилище „Челопечене“, извън производствена му площадка в посока югоизток (автомагистрала „Хемус“ и с. Горни Богров).

Запрашаването е вследствие на засушаване на повърхността на хвостохранилището и поради силния вятър. Оператор на хвостохранилището е „Барит Майнинг“ ЕООД. С разпореждане на експертите от РИОСВ – София незабавно е преустановена работата на инсталацията за преработка на хвост и от фирмата са предприети действия за оросяване, съобщиха от екоинспекцията.

За установеното нарушение на оператора ще бъдат предприети административно-наказателни мерки и са издадени задължителни за изпълнение предписания, включващи предприемане на незабавни и постоянни мерки за ограничаване и преустановяване на неорганизираните прахови емисии от площадката.

Предстои позициониране на мобилна автоматична станция за извършване на непрекъснато пробовземане с цел изследване качеството на атмосферния въздух в района.

- реклама -