курорти

Започват масирани проверки в зимните курорти

Инспекцията по труда започва масирани проверки в зимните курорти от следващата седмица във връзка със старта на активния сезон.

В инспекциите ще се включат служители на дирекциите в София-област, Смолян и Благоевград.

Най-честите нарушения

Те ще следят за това дали работниците имат подписани трудови договори, как се заплаща положения труд и дали се спазва работното време.

Най-честите нарушения при сезонната заетост обикновено са свързани с полагането на извънреден труд и незаплащането му с увеличение. Не се заплаща с увеличение и работата през празнични и почивни дни. Не се осигурява задължителната междудневна и седмична почивка. Туризмът е и сред рисковите дейности за работа без трудов договор или сключване на договор за непълен работен ден при полагане на труд по 8 и повече часа.

Наетите не могат да започнат работа преди да им бъде предоставен екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни, копие от уведомлението за регистрирането му в НАП и длъжностна характеристика. Лицата трябва да се убедят, че в договора фигурират всички задължителни клаузи според Кодекса на труда – датата на сключване и продължителността му, мястото на работа, наименованието на длъжността и характера на работата, продължителността на работния ден или седмица, размера на основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, размера на основния и удължен отпуск (Чл. 66 от Кодекса на труда).

1 500 хванати нарушения миналата зима

През миналия туристически сезон в периода декември 2015 г. – март 2016 г. са направени 330 проверки. Констатирани са почти 1 500 нарушения, от които по трудови правоотношения – почти 840 бр., а по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – около 600 бр.

Нарушенията, свързани със заплащането на труда, са 200 или 1/4 от всички нарушения по трудовите правоотношения. Около 200 са и нарушенията, свързани с възникването на трудовите правоотношения, като най-често те са свързани с липсата на някои задължителни клаузи в трудовите договори.

На работниците често не се предоставят задължителните документи преди започване на работа или след прекратяването на трудовото правоотношение.

Установените случаи на работа без трудов договор са 32.

Съставени са 33 акта за установяване на административни нарушения.

- реклама -