тол системата Борисов среща превозвачи такси пътища

Започва тестването на тол системата

Днес започва тестването на тол системата за таксуване на преминаването по българските пътища. Ще се тестват таксите на база изминато разстояние.

От 20 хил. км републиканска пътна мрежа в обхвата на тол системата ще бъдат включени 10 800 км, като част от тях, въпреки че са в обхвата, ще имат нулева ставка поради лошо експлоатационно състояние.

Техническото изграждане на тол системата върви по график и трябва да приключи до 16 август, когато се очаква да е официалният ѝ старт.

Технологията за отчитане е базирана на GNSS (Глобална Навигационна Сателитна Система) позициониране, и ще извършва електронно таксуване на база изминато разстояние, а не както беше досега – единствено на база винетна такса за времеви период.

За да е възможно отчитането на изминатото разстояние е необходимо превозното средство, подлежащо на таксуване, да е оборудвано с бордово устройство. То трябва да е одобрено за целите на таксуването, т.е. да отговаря на определени изисквания. Бордовото устройство ще предава данни за позициониране, изминати километри и информация за типа превозно средство. Те ще се обработват, потвърждават и фактурират на крайния ползвател посредством електронната тол система.

Ползването на платената пътна мрежа ще се следи в реално време, като това ще става чрез инсталираните в превозните средства бордови устройства и чрез засичане на регистрационните номера от стационарни и мобилни камери. Всички данни, които се изпращат от бордовото устройство към системата за обработка на данните, са криптирани, поради което поверителността на данните е гарантирана по всяко време.

- реклама -