банков

Започва проверка на банковия пазар в страната

Във връзка с наблюдавания процес на консолидация в банковия сектор и измененията в нормативната уредба, Комисията за защита на конкуренцията съобщава, че внимателно наблюдава конкурентната среда на този пазар и следи публично достъпните факти и обстоятелства.

Последната подобна проверка е от от 2006-та до 2008-ма

Събраната към момента информация, поражда необходимост от ново по-задълбочено изследване на конкуренцията при предлагането на банкови услуги, което да анализира настоящите пазарни процеси и идентифицира евентуални допълнителни мерки, които да допринесат за правилното и ефективно функциониране на конкурентната пазарна среда, посочват от КЗК.

С цел да повиши ефективността на извършваните действия и в рамките на законовите си правомощия, комисията ще изиска актуална информация от компетентните държавни органи и съответните браншови организации. Социално-икономическата значимост на този сектор изисква детайлно и отговорно проучване, поради което КЗК призовава обществеността за активно съдействие при предоставянето на всякаква информация и данни във връзка с настоящото производство.

- реклама -