Започна окончателната ревизия на Изборния кодекс (На живо)

Започна окончателната ревизия на Изборния кодекс.

Досега мнозинството в НС гласува за запазване на район „Чужбина“.

Остана и старият режим за разкриване на секции извън страната при 40 подадени заявления, като ГЕРБ не подкрепиха своите предложения за отпадане на район „Чужбина“ и за увеличаване на прага за разкриване на секции след подаден и минимум 100 заявления.

Завишаване на броя на заявленията подкрепиха само от БСП и един депутат от ДПС.

Единодушно, с 220 гласа „за“, депутатите подкрепиха да няма вече кабини за гласуване, като те да бъдат заменени с паравани, като такива ще има и при хартиеното, и при машинното гласуване.

Мнозинството отхвърли предложението на „Демократична България“ за създаване на преброителни центрове, в които да се броят хартиените бюлетини след края на изборния ден.

Депутатите решиха още декларациите да продължат да се попълват пред изборните секции. Беше отхвърлено предложението на ПП за попълване на декларациите пред членовете на СИК.

Народното събрание запази техническите носители – т. нар. „флашки“ – на които ще се записва резултата от машинното гласуване. Носителите ще се предават в районните избирателни комисии и в централната избирателна комисия и ще служат за доказателство при съмнения за честността на вота.

Отделно със 163 гласа „за“ беше подкрепено предложението на „Демократична България“ за създаването на звено към ЦИК за управление на машинното и електронното гласуване, което  да подпомага членовете на избирателната комисия във вземането на решения и координация на машинното гласуване.

По това предложение от ПП гласуваха въздържал се, а БВ – против.

Народното събрание отхвърли предложението на БСП и „Възраждане“ за увеличаване състава на Централната избирателна комисия от 15 на 25 членове с възможност за обновяване на състава след всеки избор.

Предложението беше подкрепено само от ПП, Възраждане и БВ, които нямат свои представители в Избирателната комисия.

Парламентът запази Обществения съвет, след като ГЕРБ не подкрепи предложението за неговото отпадане.

Единодушно парламентът гласува да има видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола.

С гласовете на ГЕРБ, ДПС, БСП и „Български възход“ се отхвърли предложението на „Продължаваме промяната“, което предвиждаше  в избирателните списъци  да влизат само хората, които през последните шестт месеца преди изборите са били в България,

с възможност избирателните списъци да бъдат дописвани. Мнозинството подкрепи размерът на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии да не може да е по-малко от една четвърт от минималната работна заплата, което съотнесено към сегашния й размер – не може да е под 177 лева.

Беше отхвърлена процедурата на ПП за прекъсване на разискванията по Изборния кодекс и работата на депутатите на продължи с Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия, внесен от БСП и дебатите по Изборния кодекс продължиха.

- реклама -