Закупуваме специални влакове за придвижване на хора с увреждания

Държавата ще закупи  15 електрически и 15 дизелови мотрисни влака с осигурени места за хора с увреждания и техните инвалидни колички.

Това предвижда одобрения от правителството План за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания за периода 2016-2018 г.

Вносител е министерството на труда и социалната политика.

С плана се предвижда подобряването на качеството на живот и социално включване на хората с различни увреждания.

Акцент в документа е поставен върху подкрепената заетост и развиването на самостоятелна стопанска дейност.

- реклама -