приватизация

Законопроектът за приватизацията на БСП мина на първо четене в парламента

Парламентът прие на първо четене законопроекта на БСП за промени в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол.

Той бе подкрепен със 119 гласа за и един въздържал се.

Въвеждат се ограничения за приватизацията на някои структуроопределящи за икономиката на страната дружества

Те ще бъдат включени в специален списък, а за разпоредителни сделки с тях ще се изисква решение на Народното събрание, взето по предложение на Министерски съвет.

Според БСП „порочното и превратно тълкуване“ на Закона от представители на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е довело до това, че едва ли не тя свободно и без санкция на НС, може да се разпорежда с т.нар. „обособени части“ от дружествата, включени в забранителния списък. Това, от своя страна, е довело до сключване на сделки за приватизация при очевидно нарушаване на волята на законодателя.

- реклама -