Законът за вероизповеданията влиза в пленарна зала

Законът за вероизповеданията влиза за първо четене в зала на пленарното заседание в днес.

С предложението от ГЕРБ и ДПС промени на вероизповеданията се предвижда амнистия на неплатените публични задължения до 31 декември 2018 г.

По данни на финансовото министерство общата сума е в размер на 8 267 000 лв.

Няма обаче как да бъде направен разчет каква е тя за всяко едно вероизповедание заради данъчно-осигурителната тайна.

От Българската православна църква вече обявиха, че те нямат никакви задължения към държавата и напомниха, че дори и да е имало назад в годините – те никога не се настоявали за тяхното опрощаване.

Според мотивите на вносителите опрощаването на задълженията се налага заради изпълнението на целите на финансирането чрез целева субсидия. Основният проблем е при Главното мюфтийство, защото там не е бил определен бенефициентът на парите.

Освен това, заради запори от съдия-изпълнители, парите от държавата ще отидат за погасяване на задълженията, а не за заплати на духовниците

- реклама -