храните

Нов закон ще следи качеството и годността на храните

Правителството реши на днешното си заседание да бъде създаден Национален съвет по храните, който ще е координира държавната политика в сектор храни. Съветът ще следи за качеството и безопасността на храните, които се предлагат в магазините и заведенията.

Заедно с него бе приет и нов Закон за храните, които забранява върху продуктите с оригинална опаковка да се лепят етикети, които да крият срока на годност или наличието на алергени.

Всички магазини за хранителни стоки и заведения вече ще трябва да отговарят на Закона за устройство на територията, което на практика означава, че ще се прекрати практиката за поставяне на будки и бараки за бързо хранене на места без вода и отходна система.

В новия закон се определят условията и редът за извършване на дейности по хранително банкиране и дарения с храни, както и регистрацията на транспортните средства за превоз на храни от неживотински произход.

Размерът на налаганите санкции също се предвижда да бъде увеличен, тъй като проверките сега установили недостатъчен контрол върху производителите и търговците на храни.  Това ще гарантира по-голяма сигурност за потребителите, изтъкват от Министерския съвет.

- реклама -