„Заклевам се в името на Република България“: Липсващият Бог и третата клетва на депутатите

На първото заседание на 47-то Народно събрание днес народните представители ще трябва да положат клетва. Тя обаче не е първата от създаването на парламентаризма у нас, а реално трета.

Клетва

Днес текстът й звучи така: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.“

Клетвата по Конституцията на Република България е клетвен текст, дефиниран в Конституцията на Република България. Тя е разписана в чл. 76, ал. 2 в Глава Трета. Народно събрание през 1991 г. Тогава е приет сегадействашия основен закон в страната. Това е и трета Конституция, която действа у нас след Освобождението.

Бог

Инересен факт е, че в новата клетва липсва Бог, който присъства в първия текст на клетвата, разписан в Търновската Конституция:

„Кълна се во име Единаго Бога да пазя и да браня Конституцията, и при извършванието на длъжностите си въ това Събрание да имамъ едничко предъ очи общото благо на народа и на Княза, колкото ми стига разумътъ и съвястъта. Богъ да ми е помощъ. Аминъ.“

Строй

Името Господне отпада от текста на клетвата ня държавниците ни през 1947 г. Тогава е приета втората Конституция на България, която поставя основите на социалистическия строй в страната. Така в новия Основен закон клетвата към Бога и Княза е заменена от следния текст:

„Кълна се в името на народа и на Народна Република България, че ще им служа предано и всеотдайно, че ще пазя свято и ненарушимо Конституцията, че в своята дейност като народен представител ще имам пред очи само общонародните и държавните интереси и ще положа всички усилия за защита на свободата и независимостта на родината. Заклех се.“

Третият и актуален текст на клетвата е реално и най-краткия вариант, разписван в българска Конституция.

- реклама -