Загадъчното Колело на гигантите

Древният монумент, познат като Колелото на гигантите, е представлявал изключително предизвикателство за строителите си. Оригиналното име на обекта Гилгал Рефаим означава ‘Колелото на гигантите’, като се визират  нефилимите (древна раса гиганти, спомената в Библията).

Масивната структура, се намира в онзи участък от Голанските възвишения, окупиран от Израел.

Огромният паметник е изграден от повече от 40 000 отделни базалтови камъка, като теглото му е приблизително 40 000 тона.

В средата на комплекса има погребална камера с широчина 4.5 метра. Цялата структура се състои от 5 кръга, като най-големият е с диаметър от 152 метра. Погледнат от земята, този древен монумент прилича на каменен лабиринт, но погледнат от небето се виждат петте концентрични кръга. Някои от тях са свързани, образувайки пълен кръг, други не са.

Археолозите предполагат, че монументът е свързан с астрономическите познания на древните хора. През лятното и зимното слънцестоене, по изгрев, слънцето се изравнява с отворите в каменните кръгове. Има теории, че целта на структурата е да прогнозира слънчеви и лунни затъмнения.

Целта на изграждането на тези структури остава загадка за археолозите, а също кой и кога ги е издигнал. Учените са обединени около идеята, че всички тези паметници са били от голямо значение за древните хора, които са притежавали изключителни познания, но вече изгубени за нас през вековете.

- реклама -