Перник

Задържаха бившия шеф на ВиК-Перник по обвинение за безстопанственост

Бившият управител на ВиК Перник Иван Витанов е задържан преди обед днес.

Мярката е за 72 часа.

Повдигнато му е обвинение за умишлена безстопанственост и сключване на неизгодна сделка за разходомера на водата.

Ето и мотивите на обвинението:

След писмено уведомяване по надлежния ред от управителя на „ВиК“ООД гр. Перник, че има силно намаляване на дебита на водоизточниците и водния ресурс в яз.Студена, и след като са били предложени действия за въвеждане на режим на водоползване в гр. Перник и други 10 населени места в общината, и.д. кметът не изпълнил служебните си задължения по Закона за местното самоуправление и местната администрация за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, не е предприел съответните действия за въвеждане на режим на водоползване в населените места от община Перник, което е довело до значителен недостиг и неправилно разходване на водния ресурс за питейно битови нужди в общината.

Бившият управител на „ВиК“ ООД в Перник е привлечен като обвиняем за умишлена безстопанственост и сключване на неизгодни сделки.

В качеството си на длъжностно лице и при условията на продължавано престъпление, той умишлено не положил достатъчно грижи за управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество – на водопреносната и водоснабдителна мрежа на община Перник и на водата за питейно битови нужди от яз.“Студена“.

Въпреки задълженията си, регламентирани в Закона за водите, Наредба №4 от 14.09.2004 г. и тези по договор от 01.04.2016 г. между „Асоциацията по ВиК“ и „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, управителят на „ВиК“ Перник умишлено не упражнил достатъчен контрол върху работата на служителите в дружеството, на които възложил да поддържат и ремонтират водопреносната и водоснабдителна мрежа на община Перник.

От това му бездействие е последвало разпиляване на имущество – вода за питейно битови нужди, постъпила от яз.“Студена“ във ВиК мрежата на гр.Перник. Щетите от това деяние на обвиняемия са в приблизителен размер на 11 690 000 лв..

На управитела на „ВиК“ Перник е повдигнато и обвинение и за сключване на неизгодни сделки на управляваното от него дружество, свързани с купуването и наемането на измервателни уреди на водния ресурс на яз.“Студена“.

Събраните до момента доказателства сочат, че от действията на двамата обвинени не са могли да настъпят преки вреди, довели до водната криза в Перник и региона. Тяхната дейност се явява последваща по отношение на загубата на вода за питейно-битови нужди от яз. „Студена“ и сама по себе си (без противоправните действия на обвиняемия Нено Димов) не би причинила значителен недостиг на вода за питейно-битови нужди на над 97 000 души. По отношение на двамата обвиняеми Специализираната прокуратура е постановила задържане за срок до 72 часа, в които ще преценено какви мярки за неотклонение да им бъдат поискани или определени“

Освен Витанов в следствения отдел на прокуратурата е бил призован и зам.-кмет на Перник.

 

- реклама -