Забраняват маломерни жилища със северно изложение

Отпаднало е предложението да стане възможно изграждането на маломерни жилища със северно изложение.

Това каза служебният министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков при участието си в Urban Development Forum днес.

Затова за повторно обществено обсъждане е предложен прецизираният проект за изменение на Наредба №7 за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Той посочи, че измененията в нормативната база трябва да са с цел осигуряване на условия, чрез които градската среда да придобива по-добър вид и в по-добър план да изграждат определени сгради.

Министър Шишков напомни, че чрез законови изменения е правен опит за решаване на някои от съществуващите проблеми по места.

Например, определеният в Закона за устройство на територията срок за отчуждаване на терени за озеленяване е увеличен от 5 години на 15 години.

Тази разпоредба, както и за прилагането на улична регулация, обаче са отменени от Конституционния съд като противоконституционни.

Затова сега са стартирани законодателни промени, чрез които съдебните решения да бъдат изпълнени.

Не може нещо за остане „консервирано“ и да не се развива в продължение на 10-15 години, категоричен бе арх. Шишков.

По думите му голямото изоставане в развитието на градовете не е в тяхното планиране, а в изграждането им.

Визиите за града не са картинки, а изпълнение, което означава, че  градското развитие завършва с неговата реализация, допълни той.

Според него, през последните 10-12 години, въпреки визията за развитие на общините, изостава придобиването на терени за нови улици, детски градини и зелени площи и в тяхното строителство.

Това изключително много вреди на развитието на градската среда Необходимо е спешното намиране на финансов механизъм за развитието на градовете.

Като пример за намиране на решение министърът посочи проекта за доизграждане на Южната дъга на Столичния околовръстен път, чиято модернизация е много забавена.

МРРБ и Столична община работят съвместно по него.

Той обърна внимание, че предложеното в момента техническо решение има сериозен проблем.

То предвижда краят на Южната дъга да се влива в кръговото кръстовище за кв. „Люлин“ и гр. Банкя.

За това на следващото ръководство на МРРБ и на общината ще бъде предложено да се намери ново решение.

- реклама -