Забраняват ароматите и за нагреваемите цигари

Без аромати и вкусове вече ще са и устройствата за пушене чрез нагряване. Това предвиждат промени в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, публикуван за обществено обсъждане. В момента производителите на така наречените нагреваеми устройства за пушене предлагат тютюневи изделия с различни вкусове и аромати, като сред тях има на мента, цитруси, боровинки и много други. Забраната за аромати и вкусове в нагреваемите цигари е във връзка с изискване, заложено в европейска директива.

Опаковки

Също така се въвежда условие към производителите на такива продукти на всяка потребителска опаковка на нагреваеми тютюневи изделия за пушене да се поставят и комбинирани здравни предупреждения. Така, както при цигарите и тютюна за пушене, върху опаковките ще трябва да се поставят както предупреждения, така и снимки. Според закона има общо 14 предупреждения за вредата от тютюнопушенето, а изображенията са разделени в три групи. Те трябва да бъдат използвани всички в рамките на една година.

В документа се предвижда и въвеждане на определение за нагреваемо тютюнево изделие. Това е ново тютюнево изделие, което се нагрява, за да се произведат емисии, съдържащи никотин и други химикали, които след това се вдишват и в зависимост от характеристиките си е бездимно тютюнево изделие или тютюнево изделие за пушене.

Спонсорство

С промените се въвежда забрана за производители на електронните цигари, контейнерите за многократно пълнене и течностите, съдържащи никотин за всякакви форми на публичен или частен принос. Те може да са към радиопрограми, които целят или пряко, или непряко оказват въздействие за популяризирането на електронните цигари, контейнерите за многократно пълнене и течностите, съдържащи никотин. А също и за събития, дейности или отделни лица, или се провеждат в няколко държави членки.

В проекта е записано още, че новите забрани и условия за пускане на пазара на нагреваеми тютюневи изделия влизат в сила три месеца след обнародването на изменението в „Държавен вестник“.

- реклама -