Забогатяхме ли? Кътаме 70 млрд. лева в депозити

Забогатяхме ли? Кътаме 70 млрд. лева в депозити. Жилищните кредити бележат ръст от 18% за октомври.

През октомври 2022 г. се запазва

тенденцията на по-бързо нарастване на банковите депозити и кредити на домакинствата с 15,3% спрямо година по-рано, показват данни на Българската народна банка (БНБ).

В края на октомври депозитите на домакинствата са в размер на 69,774 млрд. лева (45,1% от БВП), като се повишават на годишна база със 7,3%

след аналогичен растеж през септември 2022 г.

В същото време кредитите за домакинства и неправителствените организации, които ги обслужват през октомври са в размер на 32,721 млрд. лева, като за година се увеличават с 15%.

През октомври тази година жилищните кредити

са за 16,011 млрд. лева и нарастват на годишна база със 17,9%, докато потребителските кредити през десетия месец на 2022 г. възлизат на 15,050 млрд. лева и са с 13,8% над нивата от октомври 2021 г.

Вижте още:

- реклама -