Външнотърговско салдо, отрицателно внос износ

За три години са усвоени едва 6,51% от европейските фондове

6,51% или 1,153 млрд. лева е достигнало усвояването на европейските фондове в края на третата година от програмния период 2014-2020. Това става ясно от справка за изпълнение на европейските програми.

До края на 2022 година страната има да усвоява общо 17,7 млрд. лв. по фондове.

Още над 10 млрд. лв. са парите за земеделие, с които страната ни разполага през настоящия програмен период.

Отчетливо изоставане при усвояване на европейските средства се забелязва по три от най-големите като бюджет програми – “Околна среда”, “Наука и образование за интелигентен растеж” и “Добро управление”.

При бюджет от над 3,4 млрд. лв. по ОПОС са усвоени едва 56 млн. лв. или 1,63%. При бюджет от над 1,3 млрд. лв. по ОПНОИР са усвоени едва 19 млн. лв. или 1,41%. При бюджет от 657 млн. лв. по ОПДУ са усвоени едва 9,8 млн. лв. или 1,5%. Незадоволително е усвояването и по европейските програми “Региони в растеж” – 3,72% и “Транспорт и транспортна инфраструктура” – 7,55%.

Програмата “Транспорт” е изправена пред сериозен риск, с оглед голямото забавяне на старта на строежа на последния участък на АМ “Струма”, този при Кресненското дефиле. Заради спорове около проекта, съществува риск страната ни не само да не успее да усвои парите за програмен период 2014-2020, но и да трябва да възстановява на Европейската комисия финансирането за участъците, които вече са в експлоатация.

Към последния месец на 2016 г. има солидно забавяне и на самото договаряне на европейските средства.

За момента българската администрация е договорила изразходването на 32,38% от разполагаеми бюджет, което се равнява на 5,7 млрд. лв. Договарянето на проектите е ключов елемент при управлението на евросредствата. Липсата на достатъчно качествени проекти, може да доведе до невъзможност за усвояване на европейската солидарност. През 2018 г. ЕК ще направи преглед на управлението на европейските програми и при констатирани нередности или липса на реформи в редица икономически сектори, може да се стигне до намаляване на предварително разполагаемия бюджет.

- реклама -