банки

За скрити доходи от чужбина ще се плаща глоба в размер до 15 000 лева

На скрити доходи от чужбина ще се плаща глоба в размер до 15 000 лева, решиха депутатите като приеха на първо четете промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесени от МС.

При повторно нарушение глобата се удвоява до 30 000 лв.

С промените в кодекса вече погасяването на предявените за събиране в НАП публични вземания ще става от най-рано възникналите към по-новите. Досега длъжниците имаха право на избор. Промяната е наложителна, тъй като по този начин има риск част от дълговете да останат несъбрани поради изтеклата им давност.

Прилагането на 10-годишен абсолютен давностен срок няма да важи и ако срещу длъжника се води съдебно дело, от изхода на което зависи размерът или събирането на негово публично задължение.

За възпрепятстване на проверка на НАП или публичен изпълнител нарушителите ще плащат двойно по-високи спрямо сегашните глоби – от 500 до 1000 лв. за физически лица, а за едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция.

- реклама -