за първи път

За първи път! Евтаназия на дете в Белгия

В Белгия за пръв път разрешиха евтаназия на дете.

Федералният комитет за контрол и надзор на практиката евтаназия получи първата в историята декларация от лекуващ лекар за осъществяване на евтаназия на дете, съобщи белгийската телевизия.

Не бе дадена никаква информация за пациента.

Според белгийската асоциация за право на достоен живот и по-рано са били подавани молби за евтаназия на непълнолетни, но те не са били удовлетворявани.

Белгия стана първата страна в света, където през 2014 г. със закон бе разрешена евтаназията за непълнолетни чрез смъртоносна инжекция.

Евтаназията за пълнолетни е разрешена в страната още през 2002 г.

През 2005 г. белгийската фармацевтична индустрия пусна серия от специални набори за евтаназия, които може да получи само лекуващ лекар.

Как се разрешава евтаназията?

Писмена молба за евтаназия може да подаде смъртно болен човек, изпитващ непоносими физически или душевни страдания. Ако състоянието на пациента бъде потвърдено от медици, лекуващият лекар на законно основание може да приложи тази медицинска процедура.

При евтаназия на дете или на човек, който не може да си даде сметка за своите действия, молбата може да подадат настойниците. В този случай медицинското освидетелстване е особено внимателно.

- реклама -