Учат общините как да управляват находищата на минерални води

По покана на министъра на туризма Николина Ангелкова, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще представи пред туристическия бранш Националната програма за подпомагане на общините за ефективно управление на находищата на минерални води на тяхна територия.

Срещата е от 11.00 часа, в зала „Тържествена“ на Централния военен клуб в София.

Програмата има характер на финансов инструмент и ще се администрира от Националния доверителен екофонд, който до 16 декември т.г. ще приема проектните предложения на местните власти.

Пилотната схема ще се осигурява безвъзмездно до 50 процента от проектите на общините

Със средства по пилотната схема ще се осигуряват безвъзмездно до 50 процента от проектите на общините. За останалата част от стойността им местните власти ще трябва да използват собствени средства или кредитен ресурс. По програмата е допустимо създаването на публично-частни партньорства между общините и бизнеса.

Пилотната схема ще бъде представена и пред общините в няколко града през следващата седмица.

- реклама -