За българската азбука – знаете ли, че …

Българската азбука е не само символ на нашата национална идентичност, тя е и огромно богатство за писменото слово в световен мащаб.

На кирилица пишат над 300 милиона души по целия свят.

Ето няколко малко известни факта за българската азбука, които е хубаво да знаем:

  1. Кирилицата, която се използва от общо 12 държави като официална азбука, е опростен вариант на глаголицата. Последната държава, която приема кирилицата за своя азбука е Монголия. Въвеждат я като официална писменост след Втората световна война.

2. В оригиналния вариант на кирилицата, съставен от св. Климент Охридски, има 44 букви за 44-те звука, за разлика от сегашната българска азбука с 30 букви.

3. Думата „азбука“ е дошла от първите две букви „аз” и „буки”. По същият начин се е образувала и английската дума alphabet (от гръцкото „алфабетос”), съответно от буквите „алфа” и „бета”.

4. Всяка буква в  азбуката имала свое име с определно значение. Например, А – „аз” (аз), Б – „буки” (букви), В – „веди” (знам), Г – „глаголи” (думи, говоря), Д – „добро” (доброта) … Имената на буквите помагали на учениците по-лесно да запомнят азбуката и реда ù.

Когато бъдат прочетени цялостно, буквите образуват послание:

Аз буки, веди глаголати! Добро ест живети дзело земля! Иже (йота) како люди мислите, наш он покой. ръци слово твръдо! Ук, фрът, хер! от! Ща чръв! Ци ша! еръ, ер, ери! Ет! Ен он! Йен йон! Юс! Ят!”.

На съвременен български език посланието звучи така:

Помни буквите, учи да говориш! Добре е да живееш здраво на земята! Защото както хора мислите, наша е той опора. Изричай словото твърдо! Нагоре всеки да лети! Върви! Избягвай червея! Покорявай висотите! Ти мъж, ти юноша, вие хора! Човече! с ум и разум! Във вярна посока и с ясно съзнание! Напред! Слава!“

5. Освен значение, всяка буква в кирилицата отговаряла и на цифрова стойност, основана на гръцката азбука. А – 1, Б – 2, Г – 3 …

6. Най-ранният надпис с кирилица е от 931 г. и се намира в пещерен манастир близо до село Крепча.

 

- реклама -