За 5 месеца сме изнесли оръжия за САЩ за 13,56 млн. евро

За 5 месеца сме изнесли оръжия за САЩ за 13,56 млн. евро. Не са постъпвали заявления и съответно не са издавани разрешения за износ на продукти.

За малко повече от пет месеца

на миналата година България е изнесла оръжия за САЩ на обща стойност 13,56 млн. евро, което представлява 1,33% от целия износ на военна продукция.

За периода от 24 февруари до 2 август 2022 г. Междуведомствената комисия е издала общо 294 броя разрешения за износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната. От тях 13 брой разрешения са за износ на оръжия за САЩ. Основно ние експортираме

противотанкови ракети, боеприпаси и патрони.

Не са постъпвали заявления и съответно не са издавани разрешения за износ на продукти, свързани с отбраната и на изделия с двойна употреба през Пентагона и за Пентагона.

За издаването на разрешенията Междуведомствената комисия е отчитала предоставените сертификати за краен потребител, издадени от компетентните държавни органи на Правителството на САЩ, пише БГНЕС.

Общо за периода от 1 март до 1 август 2022 г.

България е изнесла оръжия на обща стойност 1 016 336 858 евро за 56 държави. Сред тях не фигурира Украйна, която в разглеждания период, води тежка отбранителна война с Русия.

Решенията за издаване на разрешения за износ, внос и трансфер на оръжия се вземат от Междуведомствената комисия за експортен контрол и

неразпространение на оръжията за масово унищожение

към министъра на икономиката и индустрията. В нейния състав влизат представители на Държавна агенция „Национална сигурност“, Служба „Военно разузнаване“, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи и Министерство на икономиката и индустрията.

- реклама -