За 2020 г. са планирани допълнително 15 млн. лв. за ранна детска интервенция

За 2020 г. са планирани допълнително 15 млн. лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) за ранна детска интервенция. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика на конференция „Ранната детска интервенция: Овластяване на семействата и насърчаване на развитието на детето“. Двудневният форум се организира от УНИЦЕФ. Политиките на Министерството на труда и социалната политика са насочени към сериозни инвестиции в ранното детско развитие и закрила на децата, като голяма част от средствата идват от Европейския социален фонд.

Средствата ще бъдат насочени към общини, които имат нужда от сериозни инвестиции. Ще се подпомогнат строежи на детски градини или организиране на услугите около Центровете на ранна детска интервенция, каквито има в 66 общини. Една от най-значимите мерки на оперативната програма по отношение на последващото развитие на децата с увреждания е ранната интервенция.

Над 4 млрд. лв. ще бъдат средствата по ОПРЧР за следващия програмен период 2021-2027 г. Това е със 70 процента по-висока стойност от настоящия програмен период, отчете заместник-министър Русинова. По нейните думи се очаква и удвояване на ресурса за оперативната програма за храни. Досега програмата подкрепяше възрастни и хора с увреждания. „Планираме допълнителен фокус в нея да бъдат мерките за превенция за отпадане от училище и допълнително материално подпомагане на деца“, обясни тя.

- реклама -