Юнкер

Юнкер в писмо до Борисов: До 2019-та мониторинга ще спре

Председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер е изпратил писмо до Бойко Борисов, в което го уверява, че механизмът за наблюдение над България ще отпадне до 2019 година.

В писмото си Юнкер посочва, че напредъкът, който нашата страна отбелязва по механизма, предполага предприемането на „по-динамичен подход за пълно отчитане на трайните тенденции“, които може да се изгубят „при годишната цикличност на докладите“.

От 2017-та ще им нов подход в докладите на ЕК

Председателят на Еврокомисията се съгласява с виждането на премиера, изразено в предишно писмо между двамата, че всяка българска институция има нужда от яснота за стъпките, които да предприеме, за да постигне съответните реформи.

Според председателя на ЕК работата у нас срещу корупцията и организираната престъпност е показала необходимостта от действия за предотвратяване, разследване, наказателно преследване и съдебни решения в тези области.

Мониторингът може да остане само за съдебната система

Темида престъпления съд присъди осъдениВ писмото на Юнкер се добавя, че проверката на българската прокуратура може да послужи като пример за подобни съвместни действия с ЕК и в други области. Той се съгласява с предложението на премиера за подобно сътрудничество в сферата на съдебната система с възможност да обхваща Висшия съдебен съвет или Инспектората към него.

Друга възможност е това сътрудничество да засегне създаването на единна българска институция за борба с корупцията. Председателят на ЕК съобщава, че контактите по тези въпроси ще бъдат осъществени преди следващия доклад по механизма, който се очаква през януари догодина.

„Убеден съм, че под Вашето ръководство България ще продължи по пътя на реформите и ще може да излезе от механизма с достатъчно изпълнение на показателите, така че решението да бъде прието преди края на мандата на тази комисия“, завършва Юнкер.

- реклама -