Ясно е защо измря рибата във Варненското езеро

Пробите на водата във Варненското езеро показват повишено съдържание на амониев азот на 19 и 20 май. Това става ясно от доклада на Басейновата дирекция „Черноморски район“. В него пише, че високото съдържание на това вещество оказва токсично въздействие и в комбинация с кислородния дефицит се е стигнало до масовото измиране на рибите, предаде БНР.

Посочва се,​ че анализите не могат да се обвържат еднозначно с локалното влияние на повредения тръбопровод за отпадни води.

„Като хипотеза съществува замърсяването да е предизвикано от локален източник на замърсяване, но компетентни по точковите източници на замърсяване са РИОСВ. Те ще дадат най-пълна информация. Резултатите за биологичната потребност от кислород излязоха в нормите. Най-влошено състояние на водата е констатирано в района на измрялата риба по отношение на амониев азот.“, съобщи Десислава Консулова, директор на Басейновата дирекция „Черноморски район“.

До Варненско езеро – Терем КРЗ и 500 метра източно от Терем. Там е констатирано отклонение от нормите по Наредба №4.

А в участъка на аварийния изпускател, откъдето се изливат тези отпадни води, показателите на водата са само азот амониев.

Всичко друго е в рамките на нормите. Мониторингът е ежемесечен. Към настоящия момент няма отклонения от фоновите стойности. Абсолютно всички резултати, които се получават в Басейнова дирекция, са от акредитирана лаборатория, Регионална лаборатория – Варна към Изпълнителна агенция по околна среда“., обясни още Консулова.

- реклама -