Янаки Стоилов, Иван Гешев, съдебна власт
сн. БГНЕС

Янаки Стоилов предлага да започне процедура за освобождаването на Гешев

Правя предложение до ВСС за предсрочното освобождаване на главния прокурор Иван Гешев.

Това заяви министърът на правосъдието Янаки Стоилов.

„В постъпилата информация от Бойко Рашков на 14 юли има данни за действия и бездействия на Иван Гешев, накърняващи престижа на съдебната власт“, отбеляза Стоилов.

Стоилов предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет /ВСС/ да се произнесе за наличието на обстоятелства за предсрочно освобождаване на Гешев като главен прокурор.

Стоилов допълни , че е обобщил мотивите за своето предложение в няколко групи причини, като ще ги представи на самото заседание на ВСС на 22 юли. Информацията, предоставена от Бойко Рашков, надхвърля 100 страници, обясни правосъдният министър и каза, че става дума за разгласяване на данни от досъдебни производства, липса на единен критерии за разследване на лица, заемащи висши държавни длъжности, данни, навеждащи към нарушения на кодекса за поведение на магистратите, и други.

„Става дума за разгласяване на досъдебни производства с използване на СРС, липса на единен критерий за разследване на лица, които заемат висши държавни длъжности и други.

Ограничил съм се само с това, което засяга конституционните основания по цитирания текст  – за действия, които накърняват престижа на съдебната власт. Позовавам се и на данни, които навеждат на нарушения на Кодекса за етичното поведение на българските магистрати.“

Проф. Стоилов засегна и темата за наказателната процедура за забавянето на синхронизирането на Търговския регистър с европейската платформа на регистрите, което е трябвало да се направи още преди 4 години, процедурата преминава от административна в съдебна фаза.

Министър Стоилов представи конкретните действия, които са предприети от страна на новото ръководство непосредствено след неговото встъпване в длъжност.

В края на месец май тази година е одобрена техническата  спецификация с предмет „Осигуряване на оперативна съвместимост за обмен на данни между информационната система на търговския регистър и Европейската централна платформа и предоставяне на информация за действителни собственици“. Изпълнението на проекта е възложено на системния интегратор „Информационно обслужване“ АД. Вече е проведена и процедура за възлагане на обществената поръчка.

Новото ръководство на Агенцията предлага да се проведе приемателно тестване на изработения по поръчката софтуер, което трябва да приключи до края на тази година. В началото на 2022 година ще се проведе тестването за оперативна съвместимост с компонента на ЕК. Според плана свързването трябва да стане в първите месеци на 2022 г. и това да доведе до прекратяване на наказателната процедура.

 

 

- реклама -