горещници WWF доклад природа пандемии

WWF: Загубата на природа води до възход на пандемиите

Свръхексплоатацията на планетата е един от факторите, стоящи зад появата на нови заболявания.

Това се подчертава в научен доклад на WWF, публикуван в разгара на безпрецедентната криза с Covid-19, пред която е изправен светът.

Документът, озаглавен „Загубата на природа и възходът на пандемиите“, показва как начинът, по който човекът третира Земята, го поставя в непосредствен контакт с дивата природа, улеснявайки предаването на непознати болести, включително нови щамове бактерии и вируси.

Това съобщиха от WWF България.

Незаконната търговия с диви животни допълнително спомага за разпространението им в глобален мащаб.

Зоонозните заболявания или тези, които се предават от животни на хора, са сред най-големите заплахи за здравето. Според Световната здравна организация над 60 процента от човешките патогени са със зоонозен произход. Те причиняват милиони смъртни случаи всяка година и водят след себе си тежки социално-икономически последици, допринасяйки значително за трайната бедност в някои региони. Световната банка изчислява, че икономическата тежест на едва шест зоонозни заболявания възлиза на 80 млрд. долара за 12 години.

Докладът посочва, че човешката дейност причинява необратими последици върху нашата планета.

Обезлесяването и изменението на естествените местообитания са отговорни за почти половината от нововъзникващите зоонозни заболявания. Тропическите гори, например, са дом на милиони видове, много от които непознати на науката. Изсичането им излага хората на контакт с нови патогени посредством животинските видове, останали без убежище.

Така рискът от пандемии изисква решителни обединени действия за защита на живота и здравето на хората.

WWF напомня, че докато се справяме с последиците от Covid-19 трябва да имаме предвид че загубата на природа продължава и в момента. Опазването и възстановяването на природните екосистеми и услугите, които те предоставят, включително и регулирането на болестите, е неразривна част от поддържането на здравето на хората и общия дом, който всички споделяме.

- реклама -