област Ловеч, мерки, дъждове, население
сн. БГНЕС

Взимат допълнителни мерки заради очакваните валежи днес в област Ловеч

Оперативният център към Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Ловеч предупреди за опасни метеорологични явления та територията на областта днес и интензивни локални валежи с очаквани количества между 25 и 35 литра на кв. м. На общините и отговорните институции са разпоредени допълнителни мерки.

От Оперативният център апелират за повишаване готовността за действие при критични ситуации и за оказване помощ на населението.

Необходимо е привеждане в готовност на техниката за провеждане на аварийнио-възстановителни работи.

Създава се организация за събиране на свободния от работа състав и аварийните групи на съответните структури и организации.

Разпоредено е почистване на шахти и отводнителни канали и създаване на  организация за събиране на Доброволните формирования към общините и проверка  изправността на наличната техника.

Екипите трябва да имат готовност за действат при евентуални наводнения,  а нивата на реките и язовирите ще са под постоянно наблюдение.

При необходимост трябва да бъдат осигурени  вода, храна и тонизиращи напитки за застрашеното население и участващите сили при ликвидиране на евентуални произшествия.

При възникване на бедствени и извънредни ситуации, създаващи непосредствена заплаха за населението, инфраструктура и околната среда да се уведоми ОЦ при РДПБЗН – Ловеч на телефони  068 620112,  068 668539; GSM 0889402912

- реклама -