Вземат печалбите на държавната енергетика със закон

Правителството ще определя цените, а когато пазарните са над тях, разликата се прибира във фонд “Сигурност на електроенергийната система”

Правителството ще определя цените на държавните  фирми. Това предвиждат промени в Закона за енергетиката, които  е подготвило ресорното  министерство. Новите текстове обаче още не са публикувани в портала за обществени консултации,

От ведомството на Александър Николов обясняват, че промените предвиждат Министерският съвет да приема референтна цена за държавните електроенергийни компании. Достигнатите на пазара равнища над тази цена, умножени по произведената от съответното дружество електроенергия, ще се събират като приход във фонд “Сигурност на електроенергийната система”.

Основните компании в държавната енергетика, които имат отношение  към разходите на фирмите и домакинствата,  са АЕЦ “Козлодуй”, Националната електрическа компания, ТЕЦ “Марица – изток 2”, Електроенергийният системен оператор, “Булгаргаз” и “Булгартрансгаз”.  Изземването на приходите  над определената административна цена  вероятно се отнася за държавните производители на ток,  тъй като цените на преносните оператори и на “Булгаргаз”  се определят от КЕВР.

Готвените промени предвиждат допълнителни вноски към фонда “Сигурност на електроенергийната система”  и от възобновяемите източници, когато пазарната цена на тока и премията, която те получават, е по-висока от преференциалната цена, на която по закон НЕК изкупува електроенергията им. Това е опит да се постигне справедливост, не само да се изземват приходите на държавната енергетика от високите цени на тока на борсата, а и от възобновяемите източници.

Предвижда се и обратният случай – когато пазарната цена плюс премията е по-ниска от преференциалната за изкупуване, да получават допълнително плащане.

Друга част от промените в закона предвиждат натрупаните печалби в публичните предприятия от енергийния сектор да бъдат използвани за подпомагане на потребителите на ток и газ.

Промените освобождават  операторите на газопреносни мрежи и хранилища на газ да плащат вноски във фонд “Сигурност на електроенергийната система”. Доскоро оператор беше само “Булгартрансгаз”, но КЕВР лицензира и Ай Си Джи Би за гръцката връзка.  Фондът ще компенсира и предприятията за наложени им допълнителни задължения към обществото, свързани с осигуряване на непрекъсваемост на снабдяването с природен газ.

Инвеститорите в електроенергийни мощности ще се явяват в процедура, организирана от Електроенергийния системен оператор и електроразпределителни дружества веднъж годишно, на която да заявяват и резервират присъединяване и капацитет в мрежите. Това се прави най-вече заради възобновяемите енергийни източници, които бележат бум. Според министерството  изменението ще осигури предвидимост и прогнозируемост в работата на операторите на мрежи и техните клиенти.

- реклама -