домашно насилие жени промени Накаказателен кодекс промени
Снимка: pixabay.com

Всяка трета жена в ЕС – жертва на насилие

Всяка трета жена в ЕС е била жертва на някаква форма на насилие. Това сочи анализ на „Евростат”, посветен на днешния 25 ноември – Международен ден за премахването на насилието срещу жени

Около четвърт милион насилствени сексуални престъпления са били регистрирани от полицията в ЕС през 2016 г. Една трета от тях – близо 80 000 – са били изнасилвания.

В България, по данни на неправителствени организации, почти всяка четвърта българка е била жертва на някакъв вид домашно насилие. Най-често срещаната форма е била сексуално насилие.

По официални данни на родната статистика делата за изнасилване през миналата година у нас са били 66

А ефективно осъдени за това са 61 сексуални насилници. През миналата година за блудство има заведени 107 дела и 44 ефективни присъди. А за сводничество – 13 дела и 7 присъди.

За последните 5 години са намалели значително регистрираните в полицията случаи на изнасилване и осъдените за това лица. През 2012 г. е имало регистрирани 187 случая на изнасилване. А осъдените лица са били 99. През 2013 г. има 164 случая, а осъдени – 101, 2014 г. – 148 случая, осъдени 87. През 2015 г. те са 119 регистрирани случая, осъдени – 51.

Въпреки тези официални данни, експертите твърдят, че българката има ниска склонност да споделя подобни проблеми. И едва около 5 до 10 на сто от жените, пострадали от сексуално насилие, публично признават това или търсят компетентни органи. Пак според експерти – почти 8 от 10 изнасилени жени у нас са познавали насилника си. Но не повече от 2 от тях съобщават за това в полицията.

Снимка: pixabay.com

Освен това българските жени оценяват риска да станат жертва на сексуално насилие почти еднакво – у дома /55 на сто/, на работа /48 на сто/, на друго публично място /57 на сто/.

За повече от половината от българите /55 процента/ – сексуалното насилие е изключително сериозно престъпление и заслужава подобаващо наказание

В Европа най-голям брой сексуални посегателства срещу жени и съответно изнасилвания са регистрирани във Великобритания – 64 500 случая, от които 35 800 са били изнасилвания, следвани от Германия – 34 300 сексуални посегателства, 7 000 изнасилвания, Франция – 32 900 посегателства, 13 000 изнасилвания, и Швеция – 17 300 случая, като 5 500 от тях са изнасилвания.

По отношение на регистрираните сексуални престъпления на глава от населението на всяка държава-членка, Швеция регистрира най-голям брой от 178 насилствени сексуални престъпления на 100 000 жители. Тя е пред Шотландия /163/, Северна Ирландия /156/, Англия и Уелс /113/ и Белгия /91 /.

Данните от анализа показват също, че процентът на сексуално малтретираните жени е значително по-нисък в страните от Югоизточна Европа, отколкото от тези в централните и западните части на континента.

Така например последни данни показват тенденцията на сексуалните посегателства в някои балкански страни: Сърбия – 61 изнасилвания, Македония – 45, Албания – 56, Босна и Херцеговина – 36, Косово – 37, Черна гора – 5 и др.

Според международни изследвания между 1,5 и 2 млн. жени от цял свят стават жертви на сексуално насилие всяка година. Но едва 20 на сто от тях официално подават жалби или се оплакват в полицията.

- реклама -