ВСС застраховане сгради имущество ремонти довършване

ВСС реши да застрахова сградите и имуществото си

На своето заседание днес Пленумът на Висшия съдебен съвет решени да застрахова сградния фонд и оборудването си. Управление, ползване и стопанисването му беше прехвърлено от Министерството на правосъдието съгласно промените на Конституцията на Република България.

ВСС застраховане сгради имущество ремонти довършване

Магистратите ще довършват обекти

Пленумът прие и Инвестиционна програма, която включва обекти с издадени строителни разрешения в периода, докато управлението на съдебните сгради бе поверено на Министерството на правосъдието, както и обекти за неотложен ремонт. Инвестиционната програма на Висшия съдебен съвет за тази година е на стойност 3 070 417 лв., като 200 000 лв. са заделени като резерв за непредвидени ремонтни дейности.

Пленумът на ВСС взе също решения за разпределяне на средства за текущи разходи, поддръжка и ремонт на съдебни сгради.

- реклама -