ВСС не освободи Ясен Тодоров като зам.-шеф на НСлС засега

ВСС не освободи Ясен Тодоров като зам.-шеф на НСлС засега. Прокурорската колегия на ВСС отказа да разгледа искането на Борислав Сарафов

за отстраняване на Ясен Тодоров

като негов заместник в Националната следствена служба. Кадровиците на Темида обаче пратиха документите обратно в дисциплинарната комисия, за да се съберат допълнително данни.

Ясен Тодоров не бе освободен

от Прокурорската колегия на ВСС от длъжността зам.-директор на Националната следствена служба,  тъй като се оказа, че директорът на следствието Борислав Сарафов, който всъщност предлага той да бъде махнат от поста, не му е началник.

Такъв му е главният прокурор.

Предложението внесе на 12 май прекият му ръководител Борислав Сарафов – веднага след като между двамата избухнаха драстични разногласия по повод т. нар. „атентат“ срещу Гешев.

Самият Тодоров бе назначен за зам.-шеф на следстието по предложение на Иван Гешев – като за целта дори се наложи

да се открива нова щатна бройка.

Днес, в отсъствие на Гешев на заседанието на Прокурорската колегия, бе съобщено, че Комисията по атестирането и конкурсите единодушно приема и предлага следното: да се остави без разглеждане предложението на Борислав Сарафов за „разжалване“.

В свое контрастановище,

внесено на 29, май Иван Гешев напомня на кадровиците закона – че зам.-ръководител може да бъде освободен от длъжност с решение на Прокурорската колегия, но по предложение на административния си ръководител.

Обаче чл. 150 от ЗСВ казва, че

НСлС се ръководи „от главния прокурор пряко или чрез директора, който е и заместник на главния прокурор по разследването…“. Само, че за да е второто, главният прокурор трябва да е възложил изрично на шефа на следствието такива правомощия. В своето контрастановище Гешев заявява, че не е подписвал акт за

делегиране на такива правомощия.

Стефан Петров припомни и факта, че именно главният прокурор е упражнил правомощията си, като го е предложил за назначаване – на 21 декември. Стана ясно още, че Сарафов „не осъществява същински функции на административен ръководител“ в резултат на законови промени от 2009 г. и „в момента дори и чистачките в НСлС и целия административен

персонал ги назначава главният прокурор“.

Гергана Мутафова отправи към кадровиците кокретно запитване – колко заместници има директгорът на НСлС и по чие предложение същите са назначавани и освобождавани през последните 8 г.

Макар, че се оплетоха в процедури, мнозинството реши случаят ще бъде върнат на Комисията по атестиране и конкурси.

На същото заседание, 5 членове

на Прокурорската колегия блокираха опита на други трима членове да се вземе спешно решение за образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов по искане на Иван Гешев.

На страната на Сарафов гласуваха: Йордан Стоев, Калина Чапкънова, Гергана Мутафова, Светлана Бошнакова, Георги Кузманов. Петимата са вносители и на исканията за предсрочно

прекратяване на мандата на Иван Гешев.

На страната на Гешев са: Стефан Петров, Евгени Иванов, Пламен Найднов.

Самият Гешев все още се води в отпуск и не участва в заседанията във ВСС, макар че в същия ден е присъствал на прокурорска конференция с международни гости в Бургас.

- реклама -