Всеки втори търговец вдига цените

Почти всеки втори търговец очаква цените да продължат да нарастват през следващите месеци.

Това показва анкета на НСИ сред мениджърите на фирми, която показва какъв е бизнес климатът в страната.

Най-големи са инфлационните очаквания в строителството.

В този сектор от икономиката 52,2% от мениджърите очакват покачване на продажните цени през следващите три месеца.

В търговията на дребно 46,4% от шефовете на фирми прогнозират повишаване на цените през следващите месеци.

В промишлеността 29,7% от мениджърите предвиждат вдигане на цените, а в услугите – 22,2%.

Въпреки очакванията за покачване на цените обаче, търговците смятат, че оборотите им ще нараснат, което ще се отрази добре на фирмите.

Но в сектора на услугите са песимистично настроени по отношение на търсенето от страна на клиентите.

Общото между мениджърите от всички сектори на икономиката е, че най-големият проблем пред бизнеса е несигурната икономическа среда.

В промишлеността вторият най-значим проблем е недостигът на работна ръка, в строителството проблеми са цените на материалите и недостигът на хора.

В търговията на дребно най-големите проблеми след несигурната икономическа среда са конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, а в услугите това са конкуренцията и недостигът на работна ръка.

- реклама -