бедност

Всеки трети трудно свързва двата края

Всеки трети трудно свързва двата края.

В България 32% от населението на страната изпитват затруднения да “свържат двата края” на семейния бюджет, обявиха от европейската статистическа служба Евростат. Един от показателите, който позволява да се анализира финансовото състояние на домакинствата, е “способност да свързва двата края”, който показва дали домакинството разполага с достатъчно финансови ресурси, за да покрие месечните си разходи с наличните доходи. Хората дават субективна оценка за финансовото състояние на домакинството си като за това доколко могат да “свържат двата края” възможните отговори са “с голяма трудност”, “с трудност”, “с известна трудност”, “сравнително лесно”, “лесно” и “много лесно”.

От Евростат публикуваха данни за седем страни от ЕС – България, Белгия, Франция, Италия, Австрия, Словакия и Финландия. От всички тях ситуацията в България е най-тревожна. В България делът на хората, които “с голяма трудност” и “с трудност” свързват двата края на семейния бюджет е 32 на сто. За сравнение делът на тези хора в Белгия е 16,7%, във Франция е 20,8%, в Италия е 24,2%, в Австрия е 15,7%, в Словакия е 22,2%, а във Финландия е едва 11,9 на сто.

Същевременно в България е най-малък делът на хората, които нямат проблеми с покриването на ежемесечните си разходи.

В страната ни едва 6,4% от анкетираните са посочили, че “лесно” свързват двата края, а делът на тези, които “много лесно” се оправят със семейния бюджет, е 0,6%.

Така общият дял на хората, за които може да се каже, че нямат проблеми със семейните разходи,

е едва 7 на сто. За сравнение делът на хората,

които “лесно” и “много лесно” свързват двата края в Белгия е 20,1%, във Франция е 26,4%, в Италия е 9,8%, в Австрия е 22,3%, в Словакия е 6,4%, а във Финландия е 37,4%.

Във всички наблюдавани от Евростат страни хората с висше образование по-лесно се оправят със семейния бюджет от тези без образование.

В Австрия, Белгия, Финландия и Франция почти един на всеки трима с високо ниво на образование

може лесно или много лесно да свързва двата края.

Този дял е много по-малък в България, Италия и Словакия, посочват от Евростат.

Сред хората с ниско образование,

делът на населението, което лесно или много лесно свързва двата края, е ограничен до 10% в повечето наблюдавани страни, с изключение на Франция (26,1%) и Финландия (33%). Очевидно е, че високото ниво на образование може значително да подобри способността на домакинствата да свързват двата края.

Българите са най-нещастните сред жителите на страните, включени в изследването на Евростат.

В България едва 49%, или по-малко от половината население, се чувства щастливо – 9,9% през цялото време и още 39,1% през повечето време.

Същевременно делът на хората, които през цялото или през повечето време са щастливи в Белгия е 63,9%, в Австрия е 60,8%, в Словакия е 59,3%, а във Финландия е 64,7%.

За две трети от населението няма промяна

Увеличение на доходите само за 26% от хората

5,5% отчитат спад

Едва 26,7% от хората са получили увеличение на доходите през миналата година.

Увеличение на доходите имат само 26,7% от хората в страната, показват данни на Евростат.

Това е делът на анкетираните хора, които са отговорили, че през последните 12 месеца са получили увеличение на доходите.

За близо две трети от населението (67,8%) увеличение на доходите през миналата година не е имало. А за 5,5% от хората в страната доходите дори са намалели.

Интересни са и данните за това какво е довело до увеличение на доходите.

Едва 34% от хората, чиито доходи са нараснали, са посочили, че причината за това е индексиране на заплатите им.

Започването на нова или смяна на старата работа е причина за вдигане на доходите на 10% от хората с увеличение.

Вдигане на социалните плащания е довело до увеличение на доходите на 16,7%.

Сред причините, които водят до увеличение на доходите, са връщане на работа след продължително отсъствие, по-продължително работно време и промяна на състава на домакинството.

Но 27,5% от хората в България, които имат увеличение на доходите, са посочили, че причината за това е друга. В тази група влизат и хората, които през миналата година са получили увеличение на пенсиите.

- реклама -