КНСБ: Всеки трети българин живее в мизерия

Почти всеки трети българин или около 78.5 % от домакинствата в страната живеят с общ доход на 1 лице под необходимите средства за издръжка на живота. Това сочи проучване за издръжката на живот на Института за синдикални и социални изследвания към КНСБ.

Запазва се високият дял на домакинствата, които са принудени да се самоограничават в разходите, след като доходите им изостават от необходимите средства за издръжка на живота.

bednost-bedenСредната издръжка на живота на на 1 лице от 4-ри членно домакинство -558,82 лв.

2235 лева са нужни на четиричленно семейство, за да могат да живеят нормално през септември. Това включва разходите за храна, за поддържане на жилището, здравеопазване, образование, транспорт и почивка. Средната издръжка на живота на на 1 лице от 4-ри членно домакинство е в размер от 558,82 лв.

Проблем остават ниските трудови възнаграждения, а започналите работа много трудно или почти не успяват да се измъкнат от „капана на бедността”.

Равнището на безработица продължава да спада и достига до 8%, но все още е с малко повече от 58 хил. лица спрямо 2008 г.

253-1-obshtestvoСвито потребление

Доходите от труд нарастват със 7.5%, но потреблението на домакинствата продължава да бъде свито, при това в условия на дефлация.

В края на третото тримесечие на 2016 г. лекото нарастване на издръжката на живота се дължи основно на нарастването на хранителните стоки средно с 0.9%, а на годишна база бележи ръст с 1.0%. Основната причина е влиянието на сезонния характер на някои хранителни стоки.

Евростат: 41.3% от населението у нас е изложено на риск от бедност

България е държавата членка на ЕС, отчитаща най-висок дял на лицата, намиращи се в риск от бедност или социално изключване.

България е начело и по дял на лицата, живеещи в тежки материални лишения (34.2%), следвана от Румъния (22.7%) и Гърция (22.2%).

 

- реклама -