Все по-малко българи в чужбина с БГ пенсии (вижте колко са)

Все по-малко българи, живеещи в чужбина, получават БГ пенсии там. Това показват данните на Националния осигурителен институт.

През 2018 г. те са били 28 027 души, докато през миналата година са намалели до 27 461 човека. Половината от тях или 13 300 души живеят да постоянно в Турция. Останалите в държава членка на ЕС или в такава, с която страната ни има двустранен международен договор.

Намаляват и пенсионерите, които получават чужди пенсии у нас, изплащани с  посредничеството на НОИ.

През миналата година такива пенсии получават 6650 човека, а през 2018 г. техният брой  е 9100 човека.

НОИ
Справка: НОИ

Най-много от тях взимат пенсия за работа в Русия – 5465 души и в Украйна – 1037 души. Няма данни за броя на хората, които получават пенсии от Германия, тъй като от 01.07.2020 г. пенсиите от Германия не се изплащат чрез посредничеството на НОИ.

Пенсии: НОИ с важна информация

В същото време миналата година излязоха данни, че все повече стават българите, имащи право на пенсии заради стаж в чужбина. Близо 50 162-ма души у нас получават пари за старост, в които е отчетен и стаж за работа зад граница, предаде в края на 2021 г. Труд. За сравнение през 2016 г. техният брой е бил близо 34 хиляди, а през 2019 г. – 46 000.

От тях 13 729 човека през 2020 г. са живели извън България, а други 36 400 са харчили парите си у нас, показват още данните. Според европейските правила НОИ признава осигурителния стаж на българите, натрупан в страните от ЕС и в държави, с които страната ни има подписани спогодби, но не и осигурителният доход. Той има значение при отпускане на пенсия от държавата, в която се е осигурявал конкретен човек.

При определяне правото на пенсия на хора,

имащи стаж и в друга държава членка на ЕС, освен в България, НОИ признава тези периоди и ги сумира с натрупаните у нас. След това отпуска пенсия само на базата на стажа и дохода, натрупан у нас.

Когато настъпи време да се подаде заявление за пенсия, кандидат пенсионерът трябва да го направи в страната, в която живее, или в тази, в която е работил за последно. В такъв случай тази държава е отговорна за обработката на заявлението му и за събирането на документите за пенсионните вноски от всички страни, в които е живял.

Ако никога не е работил в страната, в която понастоящем живее, кандидат пенсионерът трябва да подаде заявление пред съответните органи в страната, в която е работили за последно.

Най-много са пенсионерите, които са натрупали стаж в Германия – 8527, като в чужбина живеят близо 4000 от тях. За работа в Гърция пенсия взимат 7924 души, в Испания – 6846, а в Италия – 5618 човека. Има и такъв, който получава пенсия за стаж в Корея, а други 35 души взимат пенсия за работа в Люксембург.

НОИ изплаща на 6812 пенсионери парите в чужбина, като половината са в Германия, близо 900 човека живеят в Испания, а 456 – в Гърция. Други 6577 пенсионери пък получават чужди пенсии у нас. Най-вече това са руски пенсии, но има и от Украйна и Молдова.

Български изселници в Турция също получават парите си там със съдействието на НОИ. Такива са 14076 човека. Техните пенсии се отпускат съгласно Споразумение между двете страни, което не урежда отношенията в областта на социалното осигуряване между тях, а само начина на изплащане на пенсиите.

Източник: pariteni.bg

- реклама -