Все по-често работодателите нарушават работното време на служителите

19 524 нарушенията, свързани с работното време за миналата година са установили от Главната инспекция по труда. Най-честите злоупотреби са в секторите търговията на дребно, ресторантьорството, растениевъдство и животновъдство.

Чести са случаите, когато служители полагат повече от 12 часа труд на работна смяна.

По отношение на сумираното изчисляване на работното време в доклада се посочва, че се изготвят фиктивни графици. Нарушения има и по отношение на регламентираните почивки на работниците – междудневни, седмични, платен или неплатен годишен отпуск.

- реклама -