Европа съдебната система Евробарометър докладите Хашоги ЕС Брюксел превозвачи Деня на Европа земеделски санкции Русия продължение ЕС БРекзит Великобритания европейски парламент избори решение икономика, Зелена сделка, правителство, решение, мерки, Северна Македония, Албания

МС: По време на Българското председателство ще се проведат над 200 събития у нас

Правителството прие Доклада за изпълнението на мерките от Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Към 15 септември са изпълнени 27 от включените в плана 57 мерки, а една е отменена с решение на МС. Динамиката по подготовката се увеличава, което се потвърждава от факта, че за първите 7,5 месеца от приемането на Плана са изпълнени 17 мерки, докато само за последните 2,5 месеца са изпълнени 10 мерки от него. Това се дължи на голямата мобилизация и добрата организация на всички структури, ангажирани с изпълнението.

В отчетния период са одобрени ключови програмни документи – Проект на Програма на Българското председателство, Културната програма на Българското председателство, Календар на събитията, които ще се проведат в България по време на Председателството и Насоки за планиране и организиране на събитията.

По време на нашето председателство ще се проведат над 200 събития – основно в София, но също и във Варна, Бургас, Пловдив и Велико Търново. Това са срещи на Съвета на министрите на Европейския съюз, конференции на ниво министри, срещи на експертно ниво на работните органи на Съвета, събития от парламентарното измерение, конференции и кръгли маси под егидата на Българското председателство. Както и няколко традиционно провеждащи се визити със специална програма.

В периода 30 юни – 15 септември 2017 г. са извършени редица действия по провеждане и финализиране на важни обществени поръчки. Малък брой от мерките ще бъдат изпълнени непосредствено преди началото на Председателството поради необходимостта да се отчете напредъкът по обсъжданите досиета по време на Естонското председателство на Съвета на ЕС.

- реклама -