боклук, пристанище, Варна Запад, училище Варна, отпадъци

Връщаме боклука на Италия, реекспортът ще е за сметка на изпращача

Следващата седмица от България ще бъдат реекспортирани първите 28 контейнера с открития на пристанище „Варна запад“ боклук от Италия.

Това съобщи днес във Варна министърът на околната среда и водите Емил Димитров, който заедно с главния прокурор Иван Гешев и главния секретар на МВР Ивайло Иванов участва в проверка на отпадъците.

Реекспортът ще е за сметка на изпращача на товара.

Димитров обяви, че ще бъдат въведени драстични правила и гаранции за брокерите на отпадъци.

Ще има засилен контрол на гранични пунктове, пристанища и ЖП-входове към страната, за да може още на място да бъде връщан боклукът, а всичко, което е в страната, също ще бъде подложено на контрол. Също така ще се постави условие на инсталациите, които изгарят отпадъци, първо да оползотворяват 50% български отпадъци и едва след като се установи, че те са изгорени, да се дава квота за внос.

Във връзка с водено досъдебно производство на 30 и 31.01.2020 г. на пристанище „Варна запад“ беше извършен оглед с участието на експерти на РИОСВ – Варна на 28 контейнера, превозващи отпадъци.

Превозът беше проверен за съответствие с Регламент 1013/2006, който страните-членки на ЕС прилагат пряко и спазват изискванията, разписани в него относно превозите на отпадъци в рамките на общността, както и за вноса и износа на отпадъци към и от ЕС.

Според съпътстващите 28-те контейнера документи те би следвало да пренасят отпадъци от пластмаса и каучук.

При отварянето на контейнерите е установено, че отпадъците представляват смес от различни фракции – пластмаса, текстил, хартия и картон, дървесина, стиропор, стъкло, керамика, гумени уплътнения и излезли от употреба гуми, метали и метални опаковки, кабели, обувки, дунапрен, детски играчки, хигиенни материали и др. Предвид вида, характера и състава на установените отпадъците те не отговарят на документите, придружаващи превоза.

От МОСВ заявяват, че в случаите на внос на установените в контейнерите смесени отпадъци на територията на България се изисква писмена нотификация от страна на компетентен орган на Италия по регламент 1013/2006 относно превозите на отпадъци и съгласие от страна на компетентния орган на България – министъра на околната среда и водите.

В случая няма проведена такава процедура и няма представено съгласие от страна на България. Превозът неправомерно е осъществен по общите информационни изисквания на чл.18 от регламента и се класифицира като незаконен, като се предприемат действия по обратно връщане в страната по изпращане.

- реклама -