Връщайте се в България: Пророчествата на Слава Севрюкова за 2022-2037г. (Точни цитати + Видео)

„Връщайте се в България“: Пророчествата на Слава Севрюкова за 2022-2037г. Слава Севрюкова е една от най-емблематичните български прорицателки, която доказано е преминавала бариерите на времето, видимото и невидимото.

В различни публикации, предимно онлайн има противоречиви текстове свързващи името и с определени предсказания, затова публикуваме точните и думи в предсказаното от нея за България и света:

  • В Библия­та е казано; „Последните ще бъдат първи“.

Помнете – от България ще поеме по земята голяма Мъдрост. Тепърва светът удивен ще узнае онова, което племето ни е дало на Човечеството. Висока е тая чест. Колкото до славяните, на тях принадлежи Бъдещето.

  • Ще изтекат черните времена.

В България нещата ще се проме­нят към добро. Когато с гръм и трясък нахлуе злото и всичко изглежда непоправимо погубено, ненадейно ще настане обрат. Разпънати на кръст между Изтока и Запада, между Севера и Юга, пред нас се откроява един единствен избор – Духовността. Към него нито Западът, нито Изтокът ще ни спрат, защото свише сме предопределени да обогатим све­та. А и в миналото сме го правили…
( предсказание дадено в последната година от живота на Слава Севрюкова)

  • Не мислете, че земята, по която ходите, ще е все земя…

Оцелелите ще са горе, по високото. Затова България – преобладаващо планинска страна – по-слабо ще пострада при бедствията.
( предсказание, дадено в края на 70-те)

  • Предупреждавайте младите хора, които са зад граница,

някъде от 2022 докъм 2025 година всеки да се е прибрал в България. Да си идват тука, защото започват едни световни катаклизми и там, където е земя – няма да бъде повече земя.

  • Страната ще преодолее кризата и ще укрепне.

От богоизбрания ни народ ще се роят бъдещи духовни водачи. Това не е случайно – писмеността на славянското племе преди повече от хилядолетие се яви чрез нас. Предстои ние да разширим неговата култура. Това е кармично предопределено!

  • България ще я спаси не толкова възстановената икономика,

колкото възвърнатата Духовност. Трябва да се стремим да бъдем център на Светлината. И в най-тъмни години не угасват лъчите сред будните синове на нашето племе.

  • Българското племе никога, ама никога не ще бъде заличено

от лицето на земята. Други народи, както ми се „разкрива“, ще изчезнат, ние – не. Помнете – НИКОГА! Събудената мощ на духа на българина е голяма. Родината ни ще се превърне в райска градина. Тези, които сега я напускат един ден горчиво ще съжаляват.

  • Племето ни не ще погине е изпитанията.

Знайте, онези, които останат и които ще дойдат после, все ще се зоват българи.

ВИЖТЕ ВИДЕО с пророчества на Слава Севрюкова:

- реклама -