Военна прокуратура проверява защо не е образувано производство срещу здравния министър

Военноапелативната прокуратера ще извърши служебен контрол на постановлението на Военно-окръжна прокуратура – София за отказа да се образува досъдебно производство по доклад от вътрешният одит на ВМА.

Заради скандала вчера здравният министър подаде оставка

От там посочват, че докладът е получен на 29-ти март. В него се съдържат констатации както за нарушения на Закона за обществените поръчки.

Разследване на bTV показа, че като шеф на Военна болница проф. Николай Петров е сключил договори за близо 1,2 млн. лв с фирмата на мъжа, от когото дъщеря му има дете. Компанията не е била регистрирана по БУЛСТАТ.

В одитния доклад липсват констатации, че поръчките с възложител ВМА са печелени от фирми, ръководени от свързани лица

Чрез програмата за случайно разпределение, за наблюдаващ прокурор е определен майор Адалберт Живков Кръстев – военен прокурор при ВОП-София. Възложена е проверка, която е извършена от военен следовател.

Военният следовател е приключил проверката с мнение да бъде отказано образуването на досъдебно производство, поради това, че няма данни за осъществен състав на престъпление от общ характер.

Поради тази причина майор Живков е отказал да образува наказателно производство. На 08.06.2017г. постановлението е изпратено на Министъра на отбраната  и на Началника на ВМА. Постановлението не е обжалвано по съответния ред.

Поради появилите се в медиите коментари относно съдържанието на одитния доклад, Военно-апелативна прокуратура е изискала преписката за служебна проверка над законосъобразността на постановения от ВОП – София пъроинстанционен прокурорски акт.

- реклама -