Водите у нас сред най-добрите за къпане в Европа

Водите у нас се оказват най-добрите за къпане в цяла Европа.

85,4% от местата за къпане в Европа отговарят на най-строгите стандарти на Европейския съюз за „отлично“ качество през 2023 г. Това показва обнародвания днес последен годишен доклад за качеството на водите за къпане. 96% от всички официално идентифицирани водоеми за къпане отговарят на минималните стандарти за качество. Само 1,5% са определени като „лоши“.

Най-голям дял на отлични води за къпане се наблюдава в Гърция, Хърватия, Кипър и Австрия. В Белгия, България, Люксембург, Малта, Австрия и Румъния

всички официално идентифицирани води за къпане

отговарят най-малко на минималния стандарт за качество през 2023 г.

Оценката е изготвена от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) в сътрудничество с Комисията. В нея се подчертава

къде плуващите могат да намерят безопасни места

за къпане в Европа това лято. Тя е насочена специално към безопасността за къпане чрез наблюдение на бактерии,

които могат да причинят заболявания при хората,

а не върху общото качество на водата.

Докладът отчита, че през 2023 г. качеството на крайбрежните води като цяло е по-добро в сравнение с вътрешните води. 89% от класифицираните крайбрежни зони за къпане са с отлично качество в сравнение с малко под 79 на сто от вътрешните водоеми.

- реклама -