Водата поскъпва: С колко скача цената в София и Перник?

Водата поскъпва: С колко скача цената в София и Перник? От другия месец цената на водата в Пернишка област се предвижда да

скочи с 46%, а в Софийска – с 44%.

Това става ясно от докладите на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), които предстои да бъдат обсъдени следващата седмица, предаде БНР.

ВиК София, която снабдява с вода

21 населени места в Софийска област, сред които Елин Пелин, Ихтиман, Костинброд, Копривщица,

Правец, Самоков и Своге,

е пресметнала, че през следващата година цената за доставянето, отвеждането и пречистването на водата трябва да скочи от сегашните

2,56 лева за кубик до 3,69 лв. с ДДС.

В 5-годишния си бизнес план водоснабдителното дружество предвижда да инвестира малко под 14 милиона лева, които ще използва за подобряване на качеството на водата.

ВиК Перник пък, която обслужва

общините Перник, Брезник, Земен, Радомир и Трън, изчислява, че доставянето, отвеждането и пречистването на водата вече трябва да струват не 2,43 лв., а 3,56 лв. за кубичен метър. Предвидени

са 12 милиона лева инвестиции,

с които дружеството ще реконструира мрежата в Перник и Радомир. Крайната цел е да няма прекъсване на услугата и да се намали риска от възникване на нови кризи с водоснабдяването

на областта от язовир Студена.

Предстои след обсъждане регулаторът да одобри бизнес плановете на двете ВиК дружества и да постанови нови цени на услугата и водата, които да влязат в сила от 1 юли.

- реклама -