Внимавайте! Българите продължават да взимат рекордни заеми

Внимавайте! Българите продължават да взимат рекордни заеми за покупка на имоти, без да слушат предупрежденията на специалистите.

Политиката на ЕЦБ за повишаване

на лихвените равнища в комбинация с влошаващата се икономическа конюнктура все по-чувствително се отразява и на българския кредитен пазар.

Това ясно се вижда от лихвената статистика на БНБ

за ноември, предаде Пловдив 24.От данните става ясно, че през ноември 2022 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро,

договорени в левове, се увеличава с 0.14

процентни пункта до 3.20%, а по тези над 1 млн. евро – с 0.23 пр. п. до 2.65%.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0.03 пр. п. до 3.43%, а по кредитите над 1 млн. евро – с 0.18 пр. п. до 3.70%.

През ноември 2022 г. средният лихвен процент

по овърдрафта в левове нараства с 0.11 пр. п. до 2.57%, а по овърдрафта в евро – с 0.41 пр. п. до 3.09%.

Въпросните повишения изглеждат все още незначителни, но на фона на октомврийските данни те са доста чувствителни.

Изключение правят заемите в европейска валута

до 1 милион и овърдрафтите в евро.

Според БНБ през октомври 2022 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.03 пр. п. до 3.07%,

а по тези над 1 млн. евро намалява с 0.08 пр. п. до 2.42%.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0.09 пр. п. до 3.40%, а по кредитите над 1 млн. евро се повишава с 0.37 пр. п. до 3.52%.

През октомври 2022 г. средният лихвен процент

по овърдрафта в левове нараства с 0.06 пр. п. до 2.46%, а по овърдрафта в евро – с 0.43 пр. п. до 2.68%.Чувствителна е разликата в ръста при потребителските заеми.

През ноември 2022 г.

средният лихвен процент по кредитите

за потребление в левове се увеличава с 0.43 пр. п. до 8.79%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.44 пр. п. до 9.29%.

Докато през октомври 2022 г. средният

лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава с 0.13 пр. п. до 8.36%.

Увеличението на ръста в средната лихва е повече от три пъти.

При жилищните кредити лихвите продължават да спят. При жилищните кредити в левове, през ноември средният лихвен процент се повишава с 0.07 пр. п. до 2.55%, а ГПР по тези кредити – с 0.09 пр. п. до 2.81 процента.

Такова увеличение е повече от символично (в сравнение с ръст от 0.43% по потребителските заеми). Въпреки това той е три пъти и половина по-висок от октомврийския – 0.02%.

С две думи – кредитирането поскъпва.

Засега поносимо, но ако икономическата ситуация у нас, в Европа и по Света продължи да се влошава и централните банки продължат да повишават лихвите още в началото на пролетта на 2023-а и бизнеса и гражданите ще трябва да плащат двойно по-високи лихви от сегашните.

- реклама -