зодии хороскоп мързел почивка зодиак

Внимавайте кой и как ви монтира климатика

Внимавайте кой и как ви монтира климатика. Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК) внесе предложение в Комисията за защита на потребителите във връзка с необходимостта от разработване на механизъм,

който да прекрати нелоялните и заблуждаващи

търговски практики на доставчици или оператори на услугите монтаж и сервизно обслужване на климатична, вентилационна, отоплителна, термопомпена техника,

газови инсталации и уреди.

Причината за внасяне на предложението са зачестилите оплаквания от потребители, които се свързват с Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“.

От организацията коментират, че жалбите са

значително завишени през последната година, предвид необходимостта от по-икономични начини за отопление.

Това прави сектора актуален и на пазара се появяват множество фирми, които искат да се възползват от завишеното търсене, но нямат професионалната квалификация и необходимите

разрешителни за извършване на услугите.

„От ежедневните ни наблюдения върху пазара в сегмента на предоставяне на услуги по монтаж и сервизиране на техника в нашия сектор, установяваме случаи, при които се нарушават конкретни разпоредби на Закона за защита на потребителите.

Тук визираме оператори и търговци,

които не притежават или не спазват изискванията на съответната професионална компетентност и придобита квалификация, не притежават свидетелства за правоспособност

с оглед спецификата на дейностите

монтаж и сервиз на ОВК техника, нямат сертификат за работа с флуорсъдържащи парникови газове, свидетелство за правоспособност при заваряване и не предоставят гаранция за извършените дейности.

Това са само част от случаите“, коментира

Петър Хетемов – председател на Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК).

От организацията предлагат техни специалисти да участват в разработването на механизъм съвместно с Комисията за защита на потребителите, който да има ясни критерии и процеси за установяване на нарушения, вследствие на които да се предприемат

предвидените в Закона за защита на потребителите действия.

По този начин ще бъде повишено нивото на защита на икономическите интереси на потребителите и ще бъде оптимизиран процеса на реален контрол по спазване на законодателството в областта.

Специалистите от асоциацията съветват потребителите да бъдат внимателни при избор на уреди и изпълнители на монтаж.

Според тях е добра практика да се направи

проучване за доставчика и да се провери дали съответната фирма има необходимите сертификати, разрешителни и документи за професионална квалификация.

От организацията споделят и наблюдения,

че са зачестили случаите на инсталация на климатична техника от лица без търговски дружества, което би довело до допълнителни усложнения при поддръжката и експлоатацията на уредите през годините.

- реклама -