ученици, оценки, ОН, указания, присъствено
снимка: Unsplash

Внимание, родители: Най-важното, което да знаете за електронните извинителни бележки за ученици

Най-важното, което да знаете за електронните извинителни бележки за ученици.

В навечерието на новата учебна година Министерство на електронното управление заедно с министерствата на здравеопазването и образованието обявиха въвеждането на новата електронна бележка за извинение на отсъствия на ученици.

Дългоочакваното нововъведение беше прието с широка подкрепа,

а в последвалите обявяването дискусии по темата излязоха някои важни за уточняване теми.

Заради това от трите ресорни министерства публикуваха за родителите най-често задаваните

въпроси и съответно отговорите,

с които да предоставят необходимата важна за тях информация.

Най-важното, което трябва да се знае от всички, е, че от 1 октомври в сила ще бъде само е-бележката.

enlightenedПлаща ли се новата е-бележка?

Както досега, медицинските бележки не попадат в основния пакет дейности, които се покриват с бюджета на НЗОК. Всеки общопрактикуващ лекар е длъжен на видно място в кабинета си да има ценоразпис и сам определя таксата за услуги, които не се покриват от здравната каса. Затова някои може да не таксуват, други могат да искат 1 лв., а трети 2 или 3 лв. За всяка услуга, която се заплаща, следва да бъде издаден касов бон.

enlightenedМоже ли е-бележката да се издава със задна дата?

Бележката се издава с датата, на която е проведен прегледът на детето, но срокът за извинение на отсъствията може да бъде записан със задна дата. Например, ако детето се разболее в ден петък 15-и, а родителят го заведе на преглед в ден понеделник – 18-и, бележката ще бъде с дата на издаване 18-и, но ще извинява отсъствията, допуснати в периода на боледуването, например за датите 15 – 22 в съответния месец.

enlightenedМоже ли лекарят да откаже да издаде е-бележка, ако няма интернет, например?

Лекарят не може да откаже да издаде е-бележка. Ако той е възпрепятстван поради технически причини, бележката може да бъде издадена по-късно, когато се регистрира прегледът. Следва да се има предвид, че Националната здравноинформационна система (НЗИС) е пригодена и за работа в офлайн режим и всички лекари са задължени да работят в НЗИС.

enlightenedМогат ли зъболекарите да издават е-бележка?

Да. Денталните софтуери също са интегрирани към НЗИС и това позволява зъболекарите да издават е-бележки за извинение на отсъствията.

enlightenedМогат ли други лекари, например в спешна помощ, да издават е-бележки?

Е-бележки могат да издават специалистите от извънболничната медицинска помощ, например след консултация с кардиолог, алерголог и т.н. по преценка на съответния специалист. Лекарите от центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП), както и досега, не са ангажирани с провеждането на лечебна дейност и няма да издават медицински бележки за извинение на отсъствията.

enlightenedДругите медицински бележки, които са необходими за училище, също ли са електронни?

Предстои дигитализирането на личната профилактична карта на учениците, която е необходима при започване на учебната година.

enlightenedАвтоматично ли се извиняват отсъствията, когато лекарят подаде е-бележката към системата на МОН?

В момента на издаване на електронната медицинска бележка данните от нея постъпват в Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование, от където автоматично се предават към електронните дневници за извиняване на отсъствията на съответния ученик.

Електронните медицински бележки стават и веднага видими за родителя в електронния дневник.

Класният ръководител,

директорът на училището и родителят не е необходимо да правят никакви допълнителни действия. Всички използвани електронни дневници в системата на училищното образование позволяват автоматично извиняване на отразените вече отсъствия,

както и уважаване на отсъствията в момента на нанасянето им в дневника при налична вече в дневника медицинска бележка.

enlightenedКак е-бележката стига от лекарския кабинет до училище?

След попълване на амбулаторния лист за извършен преглед лекарят създава чрез използвания от него софтуер е-бележката (в НЗИС).

С оглед предотвратяване на възможни грешки е дадено право на лекаря в рамките на 2 часа след регистриране на бележката да я анулира.

Едва след този период въведените данни:

(НРН) на прегледа, информация за детето, период на отсъствие и др. се предоставят автоматично към системата на МОН, откъдето стигат и до електронния дневник. Всички процеси са автоматични и не изискват намеса на когото и да било.

enlightenedКакво ще пише на самата е-бележка за заболяването, поради което отсъства ученика?

Поставената от медицинското лице диагноза на ученика е част от информацията, която се съдържа в е-бележката.

За да бъдат защитени чувствителните здравни данни на децата, тя не достига до системата на МОН.

Информацията,

която достига до училищния дневник, е периодът, в който ученикът ще отсъства от училище.

enlightenedКой има достъп до здравните данни в е-бележката?

Само тези лица, които имат достъп до здравното досие на детето, ще може да види диагнозата, поставена на детето при прегледа.

Учителите няма да имат достъп до диагнозата, като така ще се запазят и чувствителните детски данни.

Източник: Dariknews.bg

- реклама -