Внасяме повече мед, отколкото изнасяме

През 2018 година България е изнесла около 10 000 тона пчелен мед за страни от ЕС, а извън ЕС, около 4 тона мед. За сравнение, вносът от ЕС за България е около 13 тона, а от страни извън ЕС е около 4 тона (3 668). Данните са на Евростат по повод 20 май – Световния ден на пчелите.

През 2018 г. държавите-членки на ЕС са внесли 208 000 тона естествен мед от държави извън ЕС на стойност 452 милиона евро. За миналата година само 21 000 тона мед са изнесени от държавите-членки на ЕС извън ЕС. Този износ е на стойност 119 млн. евро.

В сравнение с 2013 г. вносът на мед от страни извън ЕС се е увеличил с 25%. Износът на мед от ЕС към държави извън ЕС се увеличава с 40%.

Германия е най-големият вносител на мед. През 2018 г. в страната са внесени 60 000 тона мед от държави извън ЕС.

Вносът на мед от страни извън ЕС идва предимно от Китай (80 000 тона, или 39% от общия внос на мед извън ЕС). Внасяме мед също така от Украйна, Аржентина, Мексико и Чили.

Унгария, Белгия и Испания са най-големите износители на мед. През 2018 г. сред държавите-членки на ЕС се търгуват 137 000 тона мед. Унгария е изнесла в други държави-членки на ЕС 20 000 тона мед (14% от общия вътрешен за ЕС износ на мед). Така Унгария е най-големият износител на мед в ЕС, следван от Белгия (19 000 тона, 14%) и Испания (18 000 тона, 13%), пред Германия (16 000 тона, 12%) и Полша (15 000 тона, 11%).

- реклама -