Горанов Дончев бюджет ЕС

Владислав Горанов за бюджета на ЕС: Вноската на България в расте, кохезионните фондове остават

На въпроса дали новата многогодишна финансова рамка изисква извънредни допълнителни вноски по европейския бюджет отговорът е по-скоро не.

Това каза министърът на финансите Владислав Горанов за предложението на ЕК за бюджет в следващия програмен период.

„Бързаме да анонсираме, че ние като Председателство ще положим максимални усилия да придвижим напред дебатите по многогодишната финансова рамка. Те ще стартират още на 14 май със Съвет по общи въпроси“, посочи той. „От гледна точка на размера на бюджета виждаме едно не малко увеличение на общите разходи, които за целия период са 1, 134 трлн. евро“, обясни Владислав Горанов.

„Все още е рано да се коментира къде е България в тези числа, тъй като отделните пакети по държави не са разписани от комисията“, коментира финансовият министър. Според него е много рано да се дават оценки, тъй като това е наистина твърде начален дебат по многогодишната финансова рамка. „Нашата вноска расте, но не заради промяна на механизма, по който се формира европейският бюджет, а заради това, че БВП расте, БНД също“, изтъкна Владислав Горанов. „Това е единственият фактор, поради който през следващите години очакваме промяна на вноската на България“, уточни той. „Виждаме, че е направен опит от страна на ЕК двата основни стълба кохезионна и селскостопанска политика да бъдат съхранени, доколкото това е възможно“, каза още министърът.

Европейската комисия възнамерява да обвърже предоставянето на средства от бюджета на Европейския страни със спазването на принципите на правовата държава от страните-членки.

В зависимост от тежестта на нарушенията, получаването на средства от европейския бюджет може да бъде „временно прекратено, съкратено или ограничено“ от определени условия, се казва в подготвения от ЕК проект на бюджет за 2021-2027 г.

По-рано подобно предложение направи германското правителство.

Значима промяна на обема средства, които България ще получава, не се очаква по никоя от ключовите политики. Това е един балансиран бюджет, което е факт и този бюджет е много добра основа за преговори.

Това каза вицепремиерът Томислав Дончев.

„Считам, че Европа вярва в себе си и е готова да инвестира в своето развитие”, каза Дончев. Според него, ако се направи общ преглед основните политики свързани със свързаност, опазване на околната среда, сигурност и качество на храните, развитие на земеделие, дигитализация, конкурентоспособност те са налице и са финансирани в достатъчна степен.

- реклама -