ВКС: Транссексуалните не могат да сменят пола си!

Транссексуалните хора не могат да сменят пола си, реши Върховния касационен съд.

С 28 гласа против и 21 с особено мнение гражданската колегия на ВКС реши, че юридически полът не може да се смени.

Тълкувателното дело е образувано поради противоречива практика в решения на ВКС по въпроса дали предпоставките за промяна в данните в актове за гражданско състояние на молител,

който твърди, че е транссексуален, произтичат от чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи или установеният правопорядък на територията на България разбира понятието „пол“ само в биологичния му смисъл и не позволява съдът да допусне промяна в съставените актове за гражданско състояние относно пола.

Според тълкувателното решение на ВКС българското право „не предвижда възможност съдът да допусне промяна на данните относно пола,

името и единния граждански номер в актовете за гражданско състояние на молител, който твърди, че е транссексуален“.

Тълкувателното решение може да бъде преодоляно само с промяна в закона.

„Подобна промяна следва да се приеме за допустима само при детайлна законодателна уредба, каквато към момента липсва.

Ако съдът допусне подобна промяна без детайлна законодателна уредба, това би поставило в състояние на несигурност правното положение на брачния партньор на молителя и на техните деца“, казват върховните съдии в тълкувателното си решение.

- реклама -